Artrokinesiologie
Bewegingsapparaat
Storingen
Gevolgen
Uitwijkhouding
De behandeling
Effecten kaart
Samenvatting
Download folder

 

De behandeling

De behandeling
Bij een eerste bezoek aan de Artrokinesioloog wordt gevraagd naar de klachten, de duur van de klachten en naar het moment waarop de pijn optreedt. Het belangrijkste is echter dat een analyse gemaakt wordt van de situatie waarin het gewrichtensysteem verkeert.

Bij deze analyse worden alle gewrichten van de wervelkolom, arm- en beengewrichten, schedelnaden en kaakgewrichten, betrokken.
Dit onderzoek wordt niet gedaan met behulp van ingewikkelde apparatuur, maar door zorgvuldige observatie tijdens het uitvoeren van een aantal bewegingen en metingen. Op deze manier wordt duidelijk waar het bewegingsapparaat storingen vertoont. Met behulp van deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld.

De behandeling zelf bestaat uit een zeer gericht en uiterst precies wijzigen van alle in hun functie gestoorde gewrichten. Maar niet alleen de bewegelijkheid van het gewricht dat primair de oorzaak is van de klachten wordt gewijzigd, maar ook de bewegelijkheid van alle gewrichten die tot dezelfde bewegingsketen behoren.
Het herstellen van verloren gegane beweeglijkheid en daarmee van de functiestoornis van de verschillende gewrichten, gebeurt met vingerkracht. De daarbij uitgeoefende kracht is gering, maar door zijn gerichtheid zeer effectief.

Het ene botstuk wordt gefixeerd terwijl het andere in de juiste richting wordt bewogen

Er wordt dus niet “gekraakt”. Er worden geen botten “recht gezet”, die later weer zouden kunnen terugschieten.

De teruggekeerde bewegingsmogelijkheden in de voorheen in hun functioneren gestoorde gewrichten worden door het lichaam graag benut. Er is nu een beginsituatie voor herstel ontstaan. "Moeder natuur kan aan het werk”, door gebruik te maken van de nieuw geboden mogelijkheden.
De voorheen ontziene gewrichten en spieren gaan langzamerhand weer meedoen. Verdere degeneratie, slijtage ( artrose) wordt vertraagd. Soms kan zelfs regeneratie (herstel) van gewrichten optreden.
Wanneer door het herstel de lang bestaande uitwijkhouding niet meer nodig is, kan dit tijdelijk zeer onwennig zijn. De rug wordt anders, weer op de normale manier, belast, X of O benen worden rechter, de nek en rug worden rechter en er ontstaat zelfs op sommige plaatsen een andere, betere, botstructuur. Ook kan door de verbetering tijdelijk de oorspronkelijk ontziene klacht opspelen. Niet alleen nek, rug of knieklachten, maar ook de vegetatieve klachten kunnen opspelen alvorens zij zullen verdwijnen. Wanneer klachten jarenlang hebben bestaan en de gevolgen niet goed meer kunnen genezen zal met een incidentele behandeling achteruitgang vertraagd kunnen worden.

lees verder